Medlemskab

Bliv medlem

Som medlem kan optages:

  • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune.
  • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune samt tidligere fastansatte, som er gået på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse ved Holstebro Kommune.
  • Alle fastansatte ved selvejende institutioner og puljeinstitutioner med hvem Holstebro Kommune har indgået driftsoverenskomst.

Medlemskabet koster kun 20 kr. om måneden, og trækkes direkte via lønafregning.
 

Meld dig ind i Personaleforeningen

Indmelding for pensionister/efterlønner


Medlemskab giver mulighed for deltagelse af ledsager og børn i visse af foreningens arrangementer.

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres til hovedbestyrelsen senest d. 1. i den måned man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

Ved fratrædelse ophører medlemskabet ved fratrædelsen, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

Ved overgang til pension eller efterløn kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt ny indmeldelse.

Personaleforeningen anvender digitalt medlemskort - App på en telefon eConnect.

Man kan bruge bekræftelsen på indmeldelsen eller sin lønseddel som bekræftelse for medlemskabet, indtil man får sig oprettet i eConnect.

Vejledning til brug af eConnect

Vejledning til eConnect

Når du bruger rabatordninger

Rabataftalerne ligger også i eConnect og medlemskort/App benyttes ved rabatordninger.

Når du går på efterløn/pension, skal du melde dig ind i Personaleforeningen igen, da dit tidligere medlemsskab automatisk ophører ved udgangen af din ansættelse.

Er du ny efterlønner/pensionist?

Og ønsker du at fortsætte dit medlemskab i Personaleforeningen som ny efterlønner/pensionist, skal du melde dig ind her

Et års kontingent udgør kr. 240,00, uanset indmeldelsestidspunktet.

Er du efterlønner/pensionist?

De efterfølgende år indbetales kontingent som fortsat efterlønner/pensionist med kr. 240,00

Betal inden 1. marts, ellers er du udmeldt

Har du ikke indbetalt inden 1. marts betragter vi dig som værende udmeldt.

Vær opmærksom på, at dit medlemskab af Personaleforeningen automatisk ophører, mens du har haft orlov.

Det vil være en stor hjælp for os, at du tjekker din lønseddel for at se om du bliver trukket 20 kr. til Personaleforeningen.

Tilmeld dig igen, hvis du efter orlov ikke er blevet trukket i løn.

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres senest d. 1. i den måned man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

Ved fratrædelse ophører medlemskabet automatisk, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

Send din opsigelse til personaleforeningen@holstebro.dk – husk at skrive din fødselsdagsdato og arbejdssted.