Medlemskab

Bliv medlem

Som medlem kan optages:

  • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune.
  • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune samt tidligere fastansatte, som er gået på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse ved Holstebro Kommune.
  • Alle fastansatte ved selvejende institutioner og puljeinstitutioner med hvem Holstebro Kommune har indgået driftsoverenskomst.

Medlemskabet koster kun 20 kr. om måneden, og trækkes direkte via lønafregning.
 

Meld dig ind i Personaleforeningen

Indmelding for pensionister/efterlønner


Medlemskab giver mulighed for deltagelse af ledsager og børn i visse af foreningens arrangementer.

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres til hovedbestyrelsen senest d. 1. i den måned man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

Ved fratrædelse ophører medlemskabet ved fratrædelsen, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

Ved overgang til pension eller efterløn kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt ny indmeldelse.

Personaleforeningen anvender digitalt medlemskort - App på en telefon eConnect.

Man kan bruge bekræftelsen på indmeldelsen eller sin lønseddel som bekræftelse for medlemskabet, indtil man får sig oprettet i eConnect, eller der er andre problemer med App´en.

Vejledning til eConnect

(Tekniske problemer med linket i vejledningen maj 2023: Man kan desværre ikke oprette sig selv grundet tekniske problemer - send dine oplysninger til jarka.bach.hansen@holstebro.dk for at blive oprettet.)

Rabataftalerne ligger også i eConnect.

Ved deltagelse i arrangementer

Fra 1.januar 2020 skal du ikke længere benytte medlemskort ved deltagelse i arrangementer i Personaleforeningen.

Arbejder du, skal du fremover vise gyldig lønseddel, der max er en måned gammel. Den kan enten være printet eller på telefonen. Du må gerne tage billeder. Billederne skal indeholde navn, dato og indbetaling til Personaleforeningen.

Er du efterlønner eller pensionist, skal du fremover vise gyldig kvittering fra NemTilmeld for din indbetaling af medlemskontingentet. Du kan enten printe eller vise den på din telefonen.

Du kan også vise dit medlemskab i App eConnect.

Når du bruger rabatordninger

Medlemskort/App benyttes ved rabatordninger.

Vær opmærksom på, at dit medlemskab af Personaleforeningen automatisk ophører, når du går på efterløn eller pension.

Ønsker du at fortsætte dit medlemskab, skal du melde dig ind her

Et års kontingent udgør kr. 240,00. Efterfølgende år indbetales kontingent kr. 240,00 inden udgangen af februar måned

Betal inden 1. marts, ellers er du udmeldt

Har du ikke indbetalt inden 1. marts betragter vi dig som værende udmeldt.

Vær opmærksom på, at dit medlemskab af Personaleforeningen automatisk ophører, mens du har haft orlov.

Det vil være en stor hjælp for os, at du tjekker din lønseddel for at se om du bliver trukket 20 kr. til Personaleforeningen.

Tilmeld dig igen, hvis du efter orlov ikke er blevet trukket i løn.

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres senest d. 1. i den måned man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

Ved fratrædelse ophører medlemskabet automatisk, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

Send din opsigelse til personaleforeningen@holstebro.dk – husk at skrive din fødselsdagsdato og arbejdssted.