Medlemskab

Som medlem kan optages:

 

  • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune.
  • Alle fastansatte ved Holstebro Kommune samt tidligere fastansatte, som er gået på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse ved Holstebro Kommune.
  • Alle fastansatte ved selvejende institutioner og puljeinstitutioner med hvem Holstebro Kommune har indgået driftsoverenskomst.

Medlemskabet koster kun 20 kr. om måneden, og trækkes direkte via lønafregning.

 


Medlemskab giver mulighed for deltagelse af ledsager og børn i visse af foreningens arrangementer.

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres til hovedbestyrelsen senest d. 1. i den måned man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

Ved fratrædelse ophører medlemskabet ved fratrædelsen, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

Ved overgang til pension eller efterløn kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt ny indmeldelse.

Medlemskort

Når du er indmeldt, modtager du et medlemskort til Personaleforeningen.

Du får tilsendt et medlemskort.. Der kan godt gå lidt tid før du modtager kortet, da vi kun laver kort ca. 1 gang i måneden. I mellemtiden kan du bruge din lønseddel med løntræk til Personaleforeningen som dokumentation.

Ved fratrædelse/udmeldelse af Personaleforeningen skal medlemskort afleveres sammen med nøgler mv.

Har du mistet dit medlemskort, kan du bestille et nyt her til 100 kr.

Brug lønseddel i stedet for medlemskort

Fra 1.januar 2020 skal du ikke længere benytte medlemskort ved deltagelse i arrangementer i Personaleforeningen.

Arbejder du, skal du fremover vise gyldig lønseddel, der max er en måned gammel. Den kan enten være printet eller på telefonen. Du må gerne tage billeder. Billederne skal indeholde navn, dato og indbetaling til Personaleforeningen.

Er du efterlønner eller pensionist, skal du fremover vise gyldig kvittering fra NemTilmeld for din indbetaling af medlemskontingentet. Du kan enten printe eller vise den på din telefonen.

Medlemskort benyttes ved rabatordninger.

Efterløn og pension

Vær opmærksom på at dit medlemskab af Personaleforeningen automatisk ophører, når du går på efterløn eller pension.

Ønsker du at fortsætte dit medlemskab, skal du tilmelde dig her på siden.

Et års kontingent udgør kr. 240,00 og skal betales her. Hvis du indmeldes i perioden 1.1.-30.6. indbetales 1 års kontingent kr. 240,00. Hvis du indmeldes i perioden 1.7.-31.12. indbetales 1/2 års kontingent kr. 120,00. Efterfølgende år indbetales fuld kontingent kr. 240,00 inden udgangen af februar måned.

Har du ikke indbetalt inden 2. marts betragter vi dig som værende udmeldt.

Orlov

Vær opmærksom på, at dit medlemskab af Personaleforeningen er ophørt, mens du har haft orlov.

Det vil være en stor hjælp for os, at du tjekker din lønseddel for at se om du bliver trukket 20 kr. til Personaleforeningen.

Tilmeld dig igen her på siden, hvis du efter orlov ikke er blevet trukket i løn.

Opsigelse

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres senest d. 1. i den måned man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

Ved fratrædelse ophører medlemskabet, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

Send din opsigelse til personaleforeningen@holstebro.dk – husk at skrive din fødselsdagsdato og arbejdssted.